Privacy verklaring

 

Privacy verklaring

Via sterkinjewerkweek2018.nl kun je informatie vinden over de Sterk In Je Werk Week en je inschrijven voor activiteiten. Zie voor meer informatie ook onze algemene voorwaarden.

Logbestanden
Onze website slaat bezoekersgegevens op. Dit zijn de zogeheten logbestanden, die gebruiken wij om onze bezoekers en het gebruik van de website in kaart te brengen. Hierdoor kunnen wij onze website en dienstverlening verder verbeteren. Bij logbestanden gaat het onder meer om gegevens als doorverwijzende en binnenkomende internetsites, IP-adressen en datum en tijd van het bezoek. Wij gebruiken deze informatie zoals gezegd om onze site te verbeteren, daarbij worden deze gegevens altijd anoniem gebruikt.

Cookies
DeRotterdamseZorg maakt gebruik van zogeheten cookies om je een optimale dienstverlening aan te bieden Een ‘cookie’ is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op je computer en cookie kan opgehaald worden tijdens een volgend bezoek aan de site.

Een cookie kan niet gelezen worden door een andere website. Je hebt ook de mogelijkheid om jouw browser zodanig te in te stellen dat hij het laat weten wanneer cookies worden aangemaakt of deze instellingen verhinderen het aanmaken.

Beveiliging en geheimhouding
DeRotterdamseZorg heeft alle nodige maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, zodat deze niet beschikbaar zijn voor niet-aangesloten derde partijen. sterkinjewerkweek2018.nl is een initiatief van stichting deRotterdamseZorg, gebouwd in samenwerking met Doser design. Deze partijen hebben inzicht in jouw gegevens. Voor deze medewerkers geldt een geheimhoudingsplicht.

Bewust tijd voor jezelf nemen omdat ik ik me dan beter voel en beter mijn werk kan doen.
http://www.confortelab.nl/